ضمانت کالا و خدمات 

۱) بروز ایراد فنی

جهت رفاه حال مشتریان خاتم کرفت ضمانت تعویض 48 ساعته با مظنه روز خریداری شده را در اختیار آنان قرار داده است بدین معنی که مشتریان پس از تحویل کالا 48 ساعت فرصت خواهند داشت در صورتیکه کالای خریداری شده دارای ایراد فنی باشد، خاتم کرفت نسبت به رفع مشکل کالا اقدام نماید .

۱) کاربران می بایست حداکثر ظرف مدت 48 ساعت بعد از دریافت کالا ایراد فنی را از طریق ارسال ایمیل یا تماس تلفنی به کارشناسان خاتم کرفت اعلام نمایند . بدیهی است پس از گذشت 48 ساعت کالای مورد نظر شامل این سرویس نمی باشد .
۲) ایراد فنی اعلام شده توسط کاربر مورد تایید کارشناسان خاتم کرفت قرارگیرد.
۳) ایراد ناشی از استفاده ناصحیح از کالا خریداری شده یا مسائلی نظیر آن و یا سایر مشکلات عمدی نباشد.
۴) در صورتی که پس از استرداد کالا ایراد فنی اعلام شده  مورد تایید کارشناسان نباشد هزینه ارسال مجدد کالا بر عهده مشتری می باشد.

۲) عدم تطابق یا انصراف از خرید

واحد کنترل کیفیت مجموعه خاتم کرفت قبل از بسته بندی مرسولات ، با دقت و حساسیت بالایی آنها را بررسی نموده و  درصورت اطمینان از صحت و تطابق کالا نسبت به ارسال آن اقدام می نماید با این وجود در صورتیکه کالای سفارش داده شده مغایر با کالای تحویلی به مشتری باشد، مشتری موظف است تا 2 روز کارشناسان را مطلع کند.