; انگشتر جواهر کارمینا- فروشگاه خاتم کرفت
loading

خاتم کرفت

انگشتر جواهر کارمینا - karmina

انگشتر جواهر کارمینا

رنگارنگ
قرمز
سرخ
الکساندریت
  • الکساندریت
  • یاقوت قرمز
  • گارنت
47-55
  • 47-55
برلیان
  • برلیان
براق
  • براق
  • مات
سفید
  • سفید
  • زرد
  • رزگلد
قیمت      6,700,000 تومان