; حلقه جواهر رزی- فروشگاه خاتم کرفت
loading

خاتم کرفت

حلقه جواهر رزی

سفید
زرد
رزگلد
سفید
مویزانایت
  • مویزانایت
  • یاقوت سفید
  • توپاز سفید
  • زیرکن سفید
47-55
  • 47-55
برلیان
  • برلیان
براق
  • براق
  • مات
قیمت      11,600,000 تومان