; انگشتر جواهر روشا- فروشگاه خاتم کرفت
loading

خاتم کرفت

انگشتر جواهر روشا - rosha

انگشتر جواهر روشا

سفید
زرد
رزگلد
کبود
قرمز
صورتی
آبی
سبز
یاقوت کبود
  • یاقوت کبود
  • یاقوت قرمز
  • یاقوت صورتی
  • توپاز آبی
  • زمزد
47-55
  • 47-55
برلیان
  • برلیان
براق
  • براق
قیمت      8,970,000 تومان

انگشتر جواهر روشا 

مزین به یاقوت کبود و برلیان سفید و پاک